Tomik - osobní stránka Tomáše Řeháka

Prosba o podporu
 
    Milí přátelé, krátce jsem vás seznámil s přednáškovou činností. 
   
  Prevencí se zachraňují životy. Pokud se člověk stane HIV pozitivním, je vyřazen ze společnosti, ztratí zaměstnání, mnohdy je odmítnut svými blízkými, prožívá beznaděj. Nemocní prožívají dlouhodobé bolesti, často je opouštějí rodinní příslušníci a přátelé. Náklady na péči o jednoho AIDS nemocného člověka činí asi 400 000 Kč ročně. Myslím si, že je mnohem lepší podpořit prevenci, než pozdější nákladnou péči o nemocné HIV/AIDS.
 
      Za více než 25 let mám vybudované velmi dobré kontakty a vztahy na školách. Ředitelé škol stále žádají o přednášky. Mám ve svém archivu mnoho děkovných dopisů a povzbuzení od ředitelů mnoha škol, obdobně i mnoho kladných referencí. O tyto přednášky je ze strany ředitelů, uči­telů a především studentů veliký zájem. Kdyby tomu tak nebylo, tak by mne žádný ředitel do školy opakovaně nepustil . Někdy už nestačím uspokojit všechny žádosti o  přednášky. Vyškolil jsem ještě více lektorů, kteří pracují v různých křesťanských organizacích. Tito lektoři mají opravdové obdarování pro práci s dospívající mládeží, se studenty.
 
      Tento projekt přebírají v několika dalších zemích. V rámci zahraniční pomoci jsem byl vedoucí seminářů o problematice HIV/AIDS pro učitele, lékaře, sociální pracovníky a pracovníky s mládeží v různých církvích v mnoha městech v Rusku, na Ukrajině, Tádžikistánu, Kazachstánu, Bělorusku, Estonsku, Chorvatsku a Polsku. Často přednáším také na Slovensku. Vyškolil jsem již několik set lektorů. Více viz: Mise v zahraničí.
 
    V roce 1995 jsem byl spoluzakladatel křesťanské organizace ACET ČR, kterou jsem vedl do roku 2007. Do dubna 2009 jsem zde ještě pracoval jako lektor. Z důvodu nutného snižování nákladů byl se mnou dohodou ukončen pracovní poměr. Zaregistroval jsem se na Úřadu práce. Po zvážení celé situace a po modlitbách jsem se rozhodl dál pokračovat v práci, kterou jsem mnoho let vykonával. V té době jsem prožíval, že mi Ježíš jemně naznačuje a zve, abych ve víře vykročil z lodi bezpečí (myšleno finančního zajištění) na moře nejistoty a učil se být závislý na něm. Po několika měsíčním hledání a zvažování  u mne uzrálo rozhodnutí založit nové občanské sdružení. Toto nové sdružení bylo řádně zaregistrováno na Ministerstvu vnitra pod názvem o.s. ABATOP. 
  
    Vždycky pro mne bylo velmi nesnadné a velice těžké psát za neziskovou organizaci žádosti a prosby na sbory, církve, ředitele firem a podnikatele o finanční podporu. Připadal jsem si velmi špatně – jako žebrák. Výsledky tomu také odpovídaly. Mnohému jsem se v předchozích letech naučil a bylo mi to za dobré. Nyní vím, že nejsem žebrák. Věřím, že tento projekt zachraňuje lidské životy. Proto nabízím spoluúčast na tomto projektu.
    Obracím se na Vás přátelé známí i neznámí, s nabídkou a prosbou. Pokud byste viděli za dobré a chtěli přispět na tuto moji službu, můžete zaslat libovolnou jednorázovou nebo pravidelnou částku na číslo účtu o.s. ABATOP : 
    
 
                                   
   
KB Hlinsko
 č. účtu:
43-5132250207/0100 

Každý i nepatrný příspěvek může pomoci. Nabízím živnostníkům a firmám možnost uzavření sponzorské a nebo darovací smlouvy. Pokud se rozhodnete podpořit tuto službu a práci, rád Vás budu informovat o své činnosti. Z důvodu správného rozlišení příspěvků dárců, mohu zájemcům přiřadit variabilní symbol, podle kterého jej v účetnictví rozpoznám a budu evidovat. Na konci roku mohu vydat potvrzení o daru k uplatnění snížení daňového základu.
 
    Velmi se mi líbí příběh Oskara Schindlera, který za peníze polských Židů, koupil v Krakově továrnu. Díky svým kontaktům a armádním zakázkám vydělal velké množství peněz. Měl naprostou svobodu s nimi naložit podle libosti, ale tento muž se rozhodl koupit život 1 100 Židů, směřujících neodvratně do plynových komor v Osvětimi. Dá se říct, že penězi, které vydělal a použil, přehodil jakousi výhybku v životech těchto lidí a jejich budoucnost se změnila. Tyto peníze znamenaly rozdíl mezi životem a smrtí, mezi nadějí a zoufalstvím.

                                 Jinými slovy: PENÍZE SE PROMĚNILY V ZACHRÁNU MNOHA LIDSKÝCH ŽIVOTŮ.      

  Ne každý může zachránit tisíce lidí, ale každý z nás může pomoci změnit budoucnost třeba jednoho člověka.
 
    Děkuji, že jste navštívili tyto webové stránky a věnovali jim svoji pozornost. Budete li mít zájem o bližší  
    seznámení  s přednáškovou činností, velmi rád Vás budu informovat.

 

 
     

 

TOPlist